لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

نگاه نکن، رد شو

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۹:۵۹ ب.ظ

تفاوت دارا و ندار در شهر من نان نیست، فاصله میان بستن و گشودن یک گره است

بر کیسه زباله.

  • ۹۴/۱۲/۱۶
  • لافکادیو