لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

سلام. من عمو شلبی هستم. لافکادیو به سمت پایین تپه رفته است. اگر با او کاری دارید می‌توانید اینجا برایش یادداشت بنویسید. قول می‌دهم که به دستش برسانم. راستی، او عاشق مارشمالوست. اگر برایش در یادداشتت مارشمالو بگذاری حتما برایت جواب هم می‌‌فرستد.

این نامه را هم از چندوقت پیش گفته حتما به کسانی که دنبالش می‌گردند و می‌خواهند چیزی برایش اینجا بگذارند نشان دهم. من که سواد ندارم خودت بخوان مثل اینکه یک‌جور توصیه است.

خواندی؟ راستی مارشمالو یادت نرود. لافکادیو عاشق مارشمالوست.