لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

هویجوری 140

پنجشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۰۶:۳۴ ب.ظ

ای دلبر ما مباش بی‌دل بر ما

یک دلبر ما به که دو صد دل بر ما

نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما

یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

                                                                                                                         ابوسعید ابوالخیر 

+ ارسال شده توسط محمدحسین شاعر و مُبدع "هویجوری‌"ها که به دلیل رسیدن دلبر به برِ دلش در ادامه دادن این راه ناکام موند.

  • ۹۶/۰۶/۲۳
  • لافکادیو