لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

هویجوری141

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸ ب.ظ

بدتر از خواستن این لطمه نتوانستن

هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه؟

                                                           شهریار

  • ۹۶/۱۰/۰۴
  • لافکادیو