لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

لافکادیو

یک نام نیست؛ یک سرنوشت است.

گره فرانسوی

شنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۴۱ ق.ظ

باران لعنتی زد و ما را خانه‌نشین کرد. خدا کند که تو سبزه‌های جدایی‌مان را فرانسوی گره زده باشی.

+ 

  • ۹۵/۰۱/۱۴
  • لافکادیو